NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA

DATELOR PERSONALE

 

     TITANIS GROUP este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 13044

     Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC TITANIS group SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este medierea unui loc de muncă în străinătate sau în țară. Aceste date sunt necesare procesului de recrutare și selecție. Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizării acestui serviciu. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai angajatorilor, pe etape de proces.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC TITANIS group SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în U.E. și Elveția în vederea desfășurării procesului de recrutare și selectare. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.